logo    AMI-SHOP  sme Váš spoľahlivý partner  PAPIER, BALENIE, JEDNORÁZOVÝ RIAD ... 

TOVAR V AKCII

KONTAKTY

AMI-EKON, s.r.o.
Kračiny 150/46
03901 Turčianske Teplice
tel: +421 903542294, +421 915774045,
fax: +421 43 4276835
ami-ekon(a)ami-ekon.sk
Skype: AMI - EKON, s.r.o.
www.ami-ekon.sk, www.ami-shop.sk

Sme tu pre Vás, priatelia !

 

U nás naozaj platí:

Náš zákazník = Náš pán !


Obch. podmienky AMI-SHOPu
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky AMI – SHOPu:

 

A/ úvodné ustanovenia

B/ objednávky tovaru

C/ zrušenie objednávky

D/ reklamácia

E/ práva a povinnosti kupujúceho

F/ práva a povinnosti predávajúceho

G/ platobné podmienky

H/ dodacie podmienky

J/ záverečné ustanovenia

 

 

 

A/ úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode AMI - SHOP spoločne s reklamačným poriadkom. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (AMI – EKON s.r.o.) a kupujúceho (zákazník).

Prevádzkovateľom internetového obchodu AMI - SHOPu je:

AMI – EKON s.r.o.

Kračiny 150/46

039 01 Turčianske Teplice

IČO: 45654387

DIČ: 2023072733

IČ DPH: SK2023072733

tel/fax: 043/427 68 35

e-mail: kasala@ami-ekon.sk

 

 

B/ objednávky tovaru

1. Každá Vami podaná objednávka prostredníctvom internetového obchodu AMI - SHOPu je braná ako záväzná. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Každá objednávka bude ihneď po odoslaní potvrdená formou e-mailovej správy. Zákazník sa môže o stave svojej objednávky informovať pomocou služby sledovanie stavu objednávok.

3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

5. Vlastnícke právo ku tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 

C/ zrušenie objednávky

Každú objednávku môžete do 24 hodín (od zaslania objednávky) zrušiť a to e-mailom na:

kasala@ami-ekon.sk ,  počas pacovnej doby (po–pi: 8:00–16:00 hod.). Uveďte číslo objednávky, meno, e-mail a obsah objednávky.

 

D/ reklamácia

Prípadné reklamácie budú vybavené k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu AMI - SHOP  a právnym poriadkom platným v SR.

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Prípadné závady je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť spoločnosti AMI – EKON s.r.o. . Za závady vzniknuté prepravcom neručíme.

 

E/ práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar zaslaný.

2. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú sumu. S celkovou sumou je zákazník uzrozumený pri vypĺňaní objednávky.

3. Kupujúci má právo stornovať do 24 hodín odoslanú objednávku.

4. Kupujúci má v zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu.

5. Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy, a to na základe písomnej žiadosti.

 

F/ práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať objednaný tovar po uhradení zálohovej faktúry v termínu do 5 pracovných dní. Kupujúci obdrží spolu s objednaným tovarom daňový doklad.

2. Predávajúci má právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

3. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (objednávky) odstúpiť, ak sa jej plnenie stane nemožným a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení.

 

G/ platobné podmienky

V súčasnosti  môžete platiť v AMI - SHOPe  týmito spôsobmi:

1. Bankovým prevodom - po odoslaní objednávky obdržíte e-mailom „Výzvu k platbe“. Po prijatí úhrady objednaného tovaru na účet firmy AMI – EKON s.r.o. bude tovar odoslaný. Upozorňujeme Vás, že medzibankový prevod môže trvať 1-3 dni od zadania príkazu na úhradu.

2. Dobierkou - tovar bude expedovaný a uhradený dobierkou, teda v hotovosti pri prevzatí tovaru, doručeného prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. (Doručenie formou dobierky platí len pre SR)

3. V hotovosti - po dohode s obchodným oddelením a to hlavne pri osobnom odbere menších množstiev.

 

H/ dodacie podmienky

Tovar je expedovaný len na adresy v Slovenskej Republike.

Tovar je expedovaný do 5 pracovných dní po obdržaní platby na účet firmy AMI – EKON s.r.o.

Poštovné a balné v SR:

1. Pri objednávke do 299,99 EUR (bez  DPH) poštovné a balné: podľa platného sadzobníka Slovenskej pošty, a.s.

2. Pri objednávke od 300,- EUR (bez DPH) poštovné a balné: zdarma

 

 

J/ záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, rovnako aj platnú cenu objednaného tovaru uvedeného v katalógu AMI - SHOP, alebo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

Účastníci v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka (Zák. č. 513/1991 Z.z. v aktuálnom znení) dohodli, že ak nie je hore uvedenými podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa: 1.3.2011

 

AMI – EKON s.r.o.

Kračiny 150/46

039 01 Turčianske Teplice

 

 

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má zákazník právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Tovar však musí byť nepoužitý a nepoškodený.
NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV